AYM, Vergi Usul Kanunu’na geçici madde ile eklenen, vergi suçlarında ceza indiriminden faydalanılabilmesi için vergi ve diğer borçların ödenmesi ve vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Vergi Usul Kanunu’na (VUK) geçici madde ile eklenen, vergi suçlarında ceza indiriminden faydalanılabilmesi için vergi ve diğer borçların ödenmesi ve vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesine ilişkin düzenlemeyi “infaz” ve “kovuşturma” ibareleri yönünden Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

DAVADAN VAZGEÇME ŞARTINA İPTAL

İptal kararını Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Avukat Doç. Dr. Serkan Ağar Hürriyet’e değerlendirdi. Ağar’a göre iptalle artık yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 15 Nisan 2022’den önce kovuşturma veya infaz aşamasında olan Vergi suçu dosyalarında, etkin pişmanlık için vergi davalarından vazgeçme şartı aranmayacak. Vergi borcunu ödeyenin cezasında indirim yapılacak. Davadan vazgeçme şartı da kaldırıldı.
YARGILANMADA YENİLENME GÜNDEMDE

Ağar, iptal kararının geriye yürümeyeceğini ancak mahkemelerce, AYM kararı dikkate alınarak karardan önceki davadan vazgeçmelerin de hükümsüz sayılacağını söyledi. Bu durumda davalara devam edilme ihtimali olduğunu söyledi. Ağar, “Böyle bir durumda, yargılanmanın yenilenmesi gündeme gelebilir” dedi.

İSTİSNA GETİRİYOR

“Bu haliyle iptal kararı, aslında, bir “istisna” getiriyor. Bir diğer anlatımla, Geçici 34. maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi iptal edilerek yürürlükten kalkmış değil, sadece 15 Nisan 2022 tarihinden önce “kovuşturma” ve “infaz” aşamasında olan ceza dosyaları bakımından uygulanma kabiliyetini kaybetti.