Arabuluculuk, ihtilaf çözümü için alternatif bir yöntemdir. Tarafların ihtilaflarını çözmelerine yardımcı olmak için tarafsız bir üçüncü tarafın katılımını içerir. Arabuluculuk, mahkemeye gitmeden önce veya mahkeme sürecinde kullanılabilir ve hem hukuki hem de ticari ihtilafların çözümü için etkili bir yoldur. Arabuluculuk süreci, tarafların uzlaşması ile sonuçlanabilir ve bu da hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlar.