İdare ve Düzenleyici Hukuk Nedir?

İdare ve düzenleyici hukuk, devletin ve diğer kamu kurumlarının faaliyetlerinin düzenlenmesiyle ilgili hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, hükümetin yürütme gücünü ve diğer kamu kurumlarının yasama ve yargı gücünü nasıl kullandığını belirler. İdare ve düzenleyici hukuk, kamu politikalarının uygulanmasını ve kamu hizmetlerinin sağlanmasını da kapsar.

İdare ve Düzenleyici Hukukun Kapsamı

İdare ve düzenleyici hukuk, kamu hukuku alanında yer alır. Bu hukuk dalı, devletin yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerinin yanı sıra, kamu kurumlarının işleyişini de düzenler. İdare ve düzenleyici hukuk, çevre hukuku, enerji hukuku, sağlık hukuku, telekomünikasyon hukuku ve ulaştırma hukuku gibi alt dallara da ayrılır.

İdare ve Düzenleyici Hukukun Önemi

İdare ve düzenleyici hukuk, kamu kurumlarının işleyişinde önemli bir rol oynar. Bu hukuk dalı, hükümetin yetkilerinin sınırlarını belirler ve devletin yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerinin denetlenmesini sağlar. Aynı zamanda, idare ve düzenleyici hukuk, kamu kurumlarının vatandaşlara ve özel sektöre yönelik düzenlemelerinin adil ve makul olmasını da sağlar.

Sonuç

İdare ve düzenleyici hukuk, devletin faaliyetlerinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Bu hukuk dalı, devletin yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerini denetleyerek adil ve makul düzenlemelerin yapılmasını sağlar. Hukukun genel iilkelerine riayet etmeyen yahut üst normlara aykırı olarak yapılan düzenlemeler ülkemizde iptal uygulamasına tabidir. İş bu uygulama ise ülkemizde Anayasaya aykırırlık denetimi açısından Anayasa mahkemesi, diğer alt norm denetimleri ise Danıştay- İdare Mahkemeleri aracılığı ile yürütülmektedir.